fbpx

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

მთავარი » კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ბოლო განახლება: 19/10/2022

თქვენი უსაფრთხოება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ამ მიზეზით, თქვენი პერსონალური მონაცემები, რომლებსაც გაგვიზიარებთ, დაცულია.

ჩვენ, კომპანიის სახელი, როგორც მონაცემთა მაკონტროლებელი,  კონფიდენციალურობისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის პოლიტიკით, რომელი პერსონალური მონაცემები დამუშავდება და რა მიზნით, ვისთან და რატომ შეიძლება მოხდეს დამუშავებული მონაცემების გაზიარება, მონაცემთა დამუშავების ჩვენი მეთოდი და სამართლებრივი მიზეზები; ჩვენი მიზანია გაგაცნოთ თქვენი უფლებები თქვენს დამუშავებულ მონაცემებთან დაკავშირებით.

შეგროვებული თქვენი  პერსონალური მონაცემები, შეგროვების მეთოდი და სამართლებრივი მიზეზი

IP, ტელეფონის ნომერი და ელფოსტის მისამართი და მომხმარებლის ინფორმაცია გამოიყენება მხოლოდ ანალიზის მიზნებისთვის და (cookies ) ა.შ. ტექნოლოგიებით, ავტომატური ან არაავტომატური მეთოდებით, ზოგჯერ ანალიტიკური პროვაიდერების, სარეკლამო ქსელების, საძიებო ინფორმაციის პროვაიდერების, ტექნოლოგიების პროვაიდერების და მსგავსი მესამე მხარის  საშუალებებით მიიღება, ჩაიწერება, შეინახება და განახლდება, ინფორმაცია დამუშავდება ლეგიტიმური ინტერესის მიღების საფუძველზე ჩვენ შორის მომსახურებისა და სახელშეკრულებო ურთიერთობის ფარგლებში.

თქვენი პერსონალური მონაცემები, რომლებსაც გვიზიარებთ  ანალიზის გაკეთების მიზნით რომ შევასრულოთ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული სერვისები  საუკეთესოდ, უზრუნველვყოთ თქვენი მხირდან ამ სერისების მაქსიმალურ დონეზე  წვდომა და გამოყენება, ყოვლისმომცველი სერვისის პროვაიდერებით განვავითაროთ ჩვენი სერვისები თქვენს საჭიროებების მიხედვით  სამართლებრივ ჩარჩოების შესაბამისად და კანონიდან გამომდინარე ვალდებულებების დაცვით (მოთხოვნის შემთხვევაში პერსონალური მონაცემების გაზიარება სასამართლო და ადმინისტრაციულ ორგანოებთან),ინფორმაცია დამუშავდება და განახლდება ხელშეკრულებისა და მომსახურების პერიოდის პროპორციულად.

ვის და რა მიზნებისთვის შეიძლება გადაეცეს პერსონალური მონაცემები

თქვენი პერსონალური მონაცემები, რომელსაც ჩვენ გვიზიარებთ; ჩვენი საქმიანობის ფარგლებში მიღებული და/ან გაწეული მომსახურების განსახორციელებლად, ხელშეკრულების ფარგლებში არსებული ურთიერთობის შიგნით, ჩვენთან თანამშრომლობაში მყოფი, ქვეყნის შიგნით  და საზღვარგარეთ არსებულ მესამე პირებს, ორგანიზაციებს, მოთოვნის შემთხვევაში  სასამართლო და ადმინისტრაციულ ორგანოებს გადაეცემა საჭირო ტექნიკური და ადმინისტრაციული ღონისძიებების გატარების შემთხვევაში.

პირის უფლებები რომლის პერსონალური მონაცემებიც მუშავდება

KVKK-ის მე-11 მუხლის შესაბამისად, მონაცემთა კონტროლერთან განცხადების საშუალებით აქვს  შემდეგი უფლებები:

1. იმის ცოდნა, მუშავდება თუ არა მისი პერსონალური მონაცემები,

2. ინფორმაციის მოთხოვნა პერსონალურ მონაცემებზე, თუ ისინი დამუშავებულია,

3. გაეცნონ პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანს და გამოიყენება თუ არა ამ მიზნის შესაბამისად,

4. იცოდეს მესამე მხარეები, რომლებსაც გადაეცათ პერსონალური მონაცემები  ქვეყანაში ან მის ფარგლებს გარეთ,

5. პერსონალური მონაცემების შესწორების მოთხოვნა არასრული ან არასწორი დამუშავების შემთხვევაში,

6. პერსონალური მონაცემების წაშლის ან განადგურების მოთხოვნა,

7. „e“ და „f“ ქვეპუნქტების შესაბამისად განხორციელებული ტრანზაქციების შესახებ შეტყობინების მოთხოვნა მესამე პირებისთვის, რომლებსაც გადაეცა პერსონალური მონაცემები,

8. დამუშავებული მონაცემების ავტომატური სისტემების მეშვეობით მიღებული ანალიზის შედეგად პირის საწინააღმდეგოდ მიღებული ინფორმაციის გაპროტესტება,

9. მას უფლება აქვს მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება პერსონალური მონაცემების უკანონოდ დამუშავების შედეგად მიღებული დანაკარგის შემთხვევაში.

ზემოაღნიშნული უფლებების უფლებების შესასრულებლად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ [email protected]ზე

კონტაქტი

თქვენ სრულიად თავისუფალი ხართ დაგვთანხმდეთ ან არ დაგვთანხმდეთ  თქვენთვის მომსახურების გასაწევად ანალიზებისათვის,   მხოლოდ აუცილებელი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე ამ კონფიდენციალურობისა და პერსონალური მონაცემების დამუშავების პოლიტიკის შესაბამისად. თუ განაგრძობთ საიტის გამოყენებას, ჩვენ ჩავთვლით, რომ თქვენ დაეთანხმეთ მას, უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ [email protected]ის საშუალებით.

Whatsapp
გამარჯობა,
რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?